Thursday, June 14, 2007

G006 - અજ્ઞાત અબળા (The Mystery of the Diamond Queen) - Jun 1967મિત્રો! લેઈટ પોસ્ટ કરવા માટે sorry, પણ હું થોડો બીઝી થઈ ગયો હતો. અને કદાચ થોડો ટાઈમ આવું જ ચાલ્યા કરશે એટ્લે એક સાથે 3 કોમિક્સ પોસ્ટ કરી દઉ છું. આ વખતે English માં નવી વેરાઈટી: મેન્ડ્રેક અને દારા! અને ગુજરાતી માં વેતાલ તો છે જ. બોલો કેવું રહેશે?

Read The Comic Online

Download The Comic

1 comment:

Comic Guy said...

Nice one kit...move at a faster pace